Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban ÁSZF) az LSTN Nagykövet programra vonatkozóan.

Hatályos: 2018.10.24. napjától visszavonásig.

Tartalomjegyzék

 • Preambulum
 • Impresszum, fogalmak
 • Az LSTN Nagykövet Program általános leírása
 • Részvételi jogosultság
 • A részvétel feltételei
 • Pontgyűjtés
 • Pontok nyilvántartása
 • Pontok beváltása
 • Egyéb információk
 • Adatkezelés és adatvédelem
 • Felelősség

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával és érdeklődését fejezi ki az LSTN Nagykövet Programját illetően!

Kérjük, hogy a programban való részvétel véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a program véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ön a programban történő regisztráció véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az LSTN Nagykövet Program kidolgozásáért és bonyolításáért felelős cég (The Art Galery Kft.) között létrejövő szerződés részét képezi.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a Nagykövet Programmal, a program működésével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

NévThe Art Galery Kft.
Székhely2030 Érd, Bokor utca 4.
Levelezési cím2030 Érd, Bokor utca 4.
Nyilvántartásba vevő hatóságFővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám13-09-182258
Adószám25716953-2-13
KépviselőKármentő Zsófia és Balogh Zoltán
Telefonszám: +36704575340 és +36703849002
E-mail: info@artgalery.hu
Honlaphttp://lstn.hu/lstn-nagykovet-program
Bankszámlaszám: 12020304-01565780-00100001
Tárhelyszolgáltató adatai
NévTárhely.Eu Kft.
Székhely1144 Budapest, Ormánság utca 4.
Elérhetőség+36-1-789-2789support@tarhely.eu

Fogalmak

Szervező: a program szervezője

Vásárló: a programban résztvevő felhasználók

Kártya: a virtuális pontszerzésre felhasznált felület elnevezése

Program: az LSTN Nagykövet Program rövidített elnevezése

Nagykövetség: az LSTN Nagykövet Programban regisztrált felhasználók fiókja

Nagykövet: az LSTN Nagykövet Programban regisztrált felhasználó

Követségpont: a programban regisztrált felhasználók közvetítése által értékesített termékek után járó és a virtuális kártyán jóváírt kedvezménypont

1. Az LSTN Nagykövet Program Általános Leírása

1.1 Az LSTN Nagykövet Programot (a továbbiakban: Program) a The Art Galery Kft. – székhely: 2030 Érd, Bokor utca 4., cégjegyzékszám: 13-09-182258 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), adószám: 25716953-2-13 (továbbiakban: Szervező) mint az LSTN Sound Co. hivatalos disztribúciója működteti az lstn.hu weboldalon.
1.2. Az LSTN Nagykövet Program az lstn.hu marketing rendszere, amely lehetővé teszi a Programban részt vevő vásárlók jutalmazását.
1.3. A Programban a személyre szóló Hűségkártyával (a továbbiakban: Nagykövetség) lehet részt venni. A kártyának fizikai megjelenése nincs, a Szervező weboldalán elérhető digitális pontgyűjtő Kártya.
1.4. A Programban részt vevő vásárló (a továbbiakban: Nagykövet) az lstn.hu weboldalon vagy hivatalos viszonteladóin keresztül lebonyolított vásárlásai után szerez hűségpontokat (a továbbiakban: Követségpont). A követségpontok leghamarabb a vásárlás után 30 perccel, legkésőbb 4 órán belül jóváíródnak felhasználásra.
1.5. A Programban való részvétel a Szervező által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
1.6. A Program visszavonásig érvényes.
1.7. A Szervező jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Nagykövetek számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontokról.
1.8. A jelen ÁSZF-ben hivatkozott forintértékek minden esetben a mindenkori ÁFÁ-val növelt bruttó értéket jelentik.
1.9. A Kártyán jóváírt hűségpontok készpénzre nem válthatók.

2. Részvételi jogosultság, kártyaigénylés

2.1. A Programban való részvételre minden 18. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) jogosult, aki Kártyát igényel.
2.2. A Szervező jogosult, de nem köteles ellenőrizni az adatok valóságtartalmát sem a programba történő regisztráció leadásakor, sem a Kártya használata során.
2.3. A Vásárló köteles személyes adatainak változásakor saját fiókjában frissíteni azokat és tájékoztatni a Szervezőt. Az adatok frissítésének elmaradása vagy a Szervező irányába történő tájékoztatás elmaradása vagy késedelmes teljesítése következtében a Programban szereplő nem aktuális adatokért, illetve az abból eredő károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
2.4. A Kártyát a Vásárló a Szervező weboldalán történő vásárláskor vagy a Szervező hivatalos viszonteladójánál történő vásárlás után a Szervező weboldalán igényelheti. A Szervező weboldalán megtalálható regisztrációs felületen keresztül kezdeményezhető az igénylés. Az igénylés után Szervező elbírálja a jelentkezést a programba és visszaigazolást küld jelentkezőnek az elbírálásról. Az elbírálás a jelentkezést követő 72 órán belül megtörténik. A Programhoz való csatlakozásról a Vásárlót Szervező emailben tájékoztatja. Vásárló ezt követően fér hozzá saját Nagykövetségéhez és kapja meg virtuális Kártyáját.
2.5. A Programban való részvétel feltétele a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szervező Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak elfogadása. A Programhoz csatlakozást megerősítő emailben található linkre kattintás vagy a Nagykövetségbe történő belépés a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül.

3. A Programban való részvétel feltételei

3.1. A Programban való részvétel és a Követségpontok beváltása önkéntes, a Kártya használata díjtalan, semmilyen kötelezettséggel nem jár.
3.2. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Szervező visszaélést tapasztal, úgy a Szervező jogosult az illető részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a Kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
3.3. A Kártya és a Kártyán összegyűjtött pontok más személyre át nem ruházhatók. A kártyát kizárólag annak tulajdonosa használhatja, és gyűjthet rajta pontot.
3.4. A Szervező azonnali hatállyal visszavonja a kártya érvényességét, amennyiben a Nagykövet nem tartja be a jelen ÁSZF bármelyik pontját, valótlan adatokat használ, vagy a kártyát harmadik személy használja. Jogosulatlan kártyahasználat vagy egyéb visszaélés esetén a Szervező jogosult a Nagykövetséget és a Kártyát a nyilvántartásból törölni.

4. Pontgyűjtés a Kártyán

4.1. A Kártyát a Vásárló a Szervező weboldalán igényelheti 2018.10.24-től kezdve.
4.2. A Kártyabirtokos a regisztráció elfogadását és bejelentkezését követően egy zárt felhasználói oldalra jut, ahol személyes adatait szerkesztheti, és látja az általa értékesített termékekből összejött pontjait. A kártyabirtokos a regisztráció után jogosult arra, hogy családtagjaival, barátaival, ismerőseivel vagy más természetes személyekkel egy megosztó link használatával, másoknak felajánljon egy Ingyenes Szállításra jogosító kuponkódot. Amennyiben valaki a Vásárló linkjén keresztül vásárol a Szolgáltató weboldalán, a rendszer automatikusan a nettó vásárlási összeg 10%-nak megfelelő összeget jóváírja a Kártyabirtokos virtuális számláján. Az így összegyűjtött pontok, Szervező weboldalán termékre beválthatóak. Minden vásárlást követően meghatározott mennyiségű hűségpontot kap: a Szervező a vásárlások értékének fix százalékát alakítja pontokká és ezt 1:1 arányban jóváírja a Kártyán.
4.3. A vásárlások után elérhető pontok: a nettó vásárlások összegének 10%-a
4.4. A pontgyűjtésben a Szervező webáruházában forgalmazott valamennyi termék részt vesz, kivételt képeznek a vásárlási utalványok/ajándékutalványok, kuponok és akciós termékek. A Szervező fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek
változtatásának jogát.
4.5. A pontszámítás alapja a Vásárló által megosztott linken keresztül készpénzben, utánvéttel, bankkártyával vagy banki átutalással megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott hűségpont mindig a termékért aktuálisan fizetendő nettó árból
kerül meghatározásra. (Ha tehát egy termék árának forintban meghatározott bruttó értéke 10.000,-Ft, úgy a termék megvásárlása után az áfával csökkentett 10% jóváírás 787,4015748 hűségpontot jelent. (=(10000/1,27)-((10000/1,27)*0,9))
4.6. A Szervező egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél- feliratkozás, kvízben való részvétel, nyereményjáték stb.) vonatkozóan további extra hűségpontokat írhat jóvá a Kártyabirtokos pontegyenlegén.
4.7. A hűségpontok beváltásával történő levásárlások után nem íródnak jóvá újabb hűségpontok.

5. Hűségpontok nyilvántartása

5.1. Az adott vásárlással megszerzett hűségpontok jóváírása a számla kiállítását követően azonnal – de maximum 24 óra elteltével – megtörténik.
5.2. A vásárlást követően visszaküldött vagy visszahozott termékek esetén (pl. elállás távollévők között, hibás termék) a visszavett termék után korábban jóváírt hűségpont levonásra kerül.
5.3. A hűségpontok nyilvántartási időszaka 24 hónap, az ezen időtartam elteltével fel nem használt hűségpontok törlésre kerülnek – kivéve, ha arról a Szolgáltató másként nem rendelkezik.

6. A hűségpontok beváltása

6.1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető hűségpontok beválthatók a következő vásárlások során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék a Szervező oldalán történő vásárlás esetén a megjegyzés rovatban feltüntetett írásbeli jelzéssel történik. Pontbeváltáskor alkalmanként a számla összegének 100%-a egyenlíthető ki hűségponttal. A vásárlást követően utólagos kéréseket, reklamációt a Szolgáltató nem köteles kezelni.
6.2. A beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-tal.
6.3. A pontok beválthatók a Szolgáltató által forgalmazott termékekre.
6.4. A beváltás előfeltétele, hogy a Kártya a vásárlás során érvényes legyen.
6.5. A fizetésnél beváltott pontok a vásárlástól történő elállás esetén nem kerülnek jóváírásra vagy kifizetésre.
6.6. Az utólagos pontbeváltásra és jóváírásra abban az esetben sincs mód, amennyiben a pontok jóváírása vagy beváltása a Szolgáltatónál felmerült bármilyen technikai probléma folytán nem végezhető el.

7. Egyéb

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Program bármilyen okból történő megszüntetésére. A Program megszüntetéséről a Szolgáltató a Kártyabirtokosokat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a www.lstn.hu oldalon) tájékoztatja. A megszüntetés napjától a Kártyára nem gyűjthetők további hűségpontok. A megszüntetés napjáig összegyűjtött hűségpontokat a Program megszüntetésének napjától számított 60. napig lehet felhasználni.
7.2. A Szolgáltató jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát (a jelen ÁSZF-et) egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Szolgáltató a Kártyabirtokosokat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a www.lstn.hu oldalon) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Kártyabirtokosok a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. A Programban való részvétel megerősítésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat (vásárlás időpontja, vásárolt termékek stb.) a Szolgáltató a Hűségprogram működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, belső marketingcélok, valamint a Kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. Az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek (az adatfeldolgozásra, további adatkezelésre jogosult személyek kivételével) nem adja ki. A Kártyabirtokos jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a Kártyája letiltásra kerül, többé nem használható fel és az adatok visszaállítása nem lehetséges.
8.2. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://lstn.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalon.

9. Felelősség

9.1. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért.
9.2. A Vásárló beváltással kapcsolatos technikai fennakadás esetén kompenzációra nem jogosult.